Radioøkologi

Formålet for Afdeling for Radioøkologi er at:

  • Studere transport og omsætning af stabile og radioaktive stoffer i miljøet
  • Udvikle metoder til bestemmelse af den miljømæssige påvirkning af disse stoffer
  • Anvende radioøkologiske og radioanalytiske metoder og principper i generelle miljøundersøgelser

Aktuelle indsatsområder inkluderer:

  • Identifikation af vigtige mekanismer og fysisk/kemiske tilstande som bestemmer transport og omsætning af radioaktiv og ikke-radioaktiv forurening i marine og terrestriske økosystemer. Målet er at få mere realistiske risikovurderinger.
  • Anvendelse af ICPMS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) til måling af stabile og langlivede isotoper i miljøprøver som supplement til radiometriske metoder
  • Videreudvikling af radiometriske målemetoder og radioøkologisk ekspertise til brug for nationale og internationale myndigheder og organisationer såvel som kommercielle virksomheder
  • Udvikling og anvendelse af radioanalytiske referencemetoder til kvantificering af grundstoffer af betydning for helbred og miljø
  • Bidrag til det videnskabelige grundlag for sikker opbevaring og bortskaffelse af radioaktivt affald

Herudover udfører Afdeling for Radioøkologi monitorering af radioaktivitet i miljøet i Danmark, og særligt i omegnen nær Risø, for at opfylde nationale forpligtelser i henhold til internationale aftaler.

En nærmere beskrivelse af Afdeling for Radioøkologis aktiviteter findes på den engelske hjemmeside.

 

Kontakt

Sven Poul Nielsen
Seniorforsker
DTU Nutech
46 77 53 40
http://www.nutech.dtu.dk/Forskning/Radiooekologi
31 MARTS 2017