Strålingsfysik

Formålet for Afdeling for Strålingsfysik er at:

  • Forbedre viden og metoder inden for strålingsfysik og strålingsdosimetri
  • Udvikle nye måleinstrumenter og målemetoder for ioniserende stråling med anvendelse inden for forskning, industri og medicin
  • Udvikle metoder til strålingsbeskyttelse og nukleart beredskab

Aktuelle indsatsområder inkluderer:

  • Udvikling af metoder til luminescensdosimetri med anvendelse inden for retrospektiv dosimetri, deriblandt metoder til datering af geologiske aflejringer
  • Udvikling af metoder til in-vivo medicinsk dosimetri
  • Opbygning af nyt laboratorium for fundamental medicinsk dosimetri
  • Udvikling af modeller for atmosfærisk dispersion af radioaktivitet
  • Udvikling af metoder til højdosis dosimetri og drift af den akkrediterede Risø High Dose Reference Laboratory

En nærmere beskrivelse af Afdeling for Strålingsfysiks aktiviteter findes på den engelske hjemmeside.

 

Kontakt

Bent Lauritzen
Afdelingschef
DTU Nutech
46 77 49 06
http://www.nutech.dtu.dk/Forskning/Straalingsfysik
31 MARTS 2017