Forskning

Hevesy Laboratoriet arbejder med forskning, udvikling og produktion vedrørende radioaktive isotoper samt radioaktive lægemidler til såvel diagnostik
som behandling

Radioøkologi forsker i transport og omsætning af stabile og radioaktive stoffer i miljøet og udvikler metoder til bestemmelse af den miljømæssige påvirkning af
disse stoffer

Strålingsfysik arbejder med strålingsfysik og strålingdosimetri med anvendelse inden for forskning, industri og medicin samt udvikling af metoder til strålingsbeskyttelse
og nukleart beredskab