Om DTU Nutech

DTU Nutech viderefører opgaven som Danmarks nationale kompetencecenter for nukleare teknologier fra det tidligere Forskningscenter Risø.

Hovedparten af den faglige indsats falder inden for følgende videnskabelige områder:

  • Radioaktive lægemidler til diagnose og behandling af sygdomme
  • Produktion af radioaktive isotoper
  • Medicinsk dosimetri
  • Industriel dosimetri
  • Retrospektiv dosimetri (datering af geologiske og arkæologiske emner)
  • Radioøkologi (radioaktive stoffers transport og omsætning i naturen)
  • Nukleart beredskab (reaktorfysik, ioniserende stråling og radioaktiv forurening)

DTU Nutech har en stærk tradition for globalt at omsætte forskningsresultater til en lang række produkter og services til virksomheder, hospitaler, offentlige myndigheder, andre forskningsinstitutioner og medier.

 De videnskabelige opgaver gennemføres i tre forskningsafdelinger: 

DTU Nutech har et moderne mekanisk værksted, der udfører konstruktion og fremstilling af komponenter til avanceret forskningsudstyr for DTU’s institutter og centre, såvel som for eksterne kunder:

  • Mekanisk Værksted & Konstruktion

 

Direktør: Jens-Peter Lynov