Luminescensfysik

I Sektionen for Luminescensfysik udføres forskning rettet mod udvikling af metoder og instrumenter til retrospektiv dosimetri med anvendelser inden for geo- og arkæo-kronologi samt strålingsbeskyttelse.

Læs mere om forskningen i Luminescensfysik (på engelsk)

 

 

Kontakt

Mayank Jain
Sektionsleder
DTU Nutech
46 77 49 09
http://www.nutech.dtu.dk/om-dtu-nutech/straalingsfysik/luminescensfysik
12 DECEMBER 2018