Strålingsinstrumenter

Baseret på mange års forskning og udvikling inden for luminescensdosimetri tilbyder Sektionen for Strålingsinstrumenter forskellige apparater til strålingsdosimetri, navnlig den såkaldte Risø TL/OSL Reader. Lavdosis multitæller-systemer til måling af betastråling bliver også produceret og solgt.

Læs mere om produkter og services knyttet til Strålingsinstrumenter (på engelsk)

 

 

Kontakt

Kristina Jørkov Thomsen
Seniorforsker
DTU Nutech
46 77 49 25
http://www.nutech.dtu.dk/om-dtu-nutech/straalingsfysik/straalingsinstrumenter
17 DECEMBER 2018