Radioøkologi

Radioøkologisektionen udfører forskning rettet mod udvikling af metoder og instrumenter til radiokemisk analyse af lave koncentrationer af menneskeskabte og naturligt forekommende radionuklider i miljøet. Forskningen omfatter også studier af radioaktive sporstoffer i havstrømme samt systemer til beslutningsstøtte til myndigheder i tilfælde af et radioaktivt uheld.

Læs mere om forskning i Radioøkologi (på engelsk)

Sektionen udsteder også certifikater vedrørende radioaktivitet i miljø- og fødevareprøver. En bred vifte af analyser kan udføres, inklusiv kemisk separation, strålingsmålinger og massespektroskopi.

Læs mere om services inden for Radiokemisk Analyse (på engelsk)

 

 

Kontakt

Jixin Qiao
Sektionsleder
DTU Miljø
46 77 53 67
https://www.nutech.dtu.dk/Om-DTU-Nutech/Hevesy/Radiooekologi
23 SEPTEMBER 2020