Forskning

Forskning på DTU Nutech er fokuseret på fem områder:

Luminescencefysik
Forskningen i luminescensfysik er rettet mod udvikling af metoder og instrumenter til retrospektiv dosimetri med anvendelser inden for geo- og arkæo-kronologi samt strålingsbeskyttelse.
Læs mere om forskning i Luminescensfysik (på engelsk)

Dosimetri 
Forskningen i medicinsk dosimetri har til formål at understøtte en sikker og hurtig introduktion af ny, avanceret stråleterapi på hospitaler, mens forskning i industriel dosimetri er fokuseret på udvikling af dosimetri-systemer til strålingsforarbejdning og sterilisation.
Læs mere om forskning i Dosimetri (på engelsk)

Neutronik
Forskningen i neutronik bidrager til design, drift og sikkerhed af nukleare fissions- og fusionsreaktorer samt acceleratorbaserede neutronkilder. Af særlig interesse er ESS i Lund, Sverige og ITER i Cadarache, Frankrig.
Læs mere om forskning i Neutronik (på engelsk)

Medicinske isotoper
Hovedformålet med forskningen er at udvikle nye radioaktive lægemidler til klinisk brug for mennesker. Forskningen er baseret på en synergi mellem viden om GMP produktion af radioaktive lægemidler og grundlæggende discipliner inden for atomfysik, radiokemi, -biologi og -farmaci.
Læs mere om forskning i Medicinske Isotoper (på engelsk)

Radioeøkologi 
Forskningen i radioøkologi er rettet mod udvikling af metoder og instrumenter til analyse af lave koncentrationer af menneskeskabte og naturligt forekommende radionuklider i miljøet. Forskningen omfatter også studier af radioaktive sporstoffer i havstrømme samt systemer til beslutningsstøtte til myndigheder i tilfælde af radioaktivt uheld.
Læs mere om forskning i Radioøkologi (på engelsk)

                                       
https://www.nutech.dtu.dk/forskning
21 OKTOBER 2020