Stor donation til forskning i fremtidens stråleterapi

fredag 22 jun 12

Takket være en gave på 18,7 mio. kr. fra The John and Birthe Meyer Foundation kan DTU nu etablere et laboratorium for fundamental medicinsk dosimetri. Pengene tillader indkøb af en state-of-the-art medicinsk accelerator, et reference kobolt-60 bestrålingsanlæg og den tilhørende avancerede instrumentering.

Laboratoriet skal understøtte udvikling og indførsel af nye former for stråleterapi på hospitalerne, og skal være med til at sikre en fortsat høj standard for patientsikkerhed ved moderne strålebehandling. Laboratoriet skal således bl.a. forske i nye primære standarder og målemetoder til brug ved behandling med små og hurtigt varierende strålingsfelter.

Laboratoriet, der bliver unikt i Norden, placeres på DTU Risø Campus ved Roskilde og forankres organisatorisk i DTU Nutech (Center for Nukleare Teknologier). DTU Nutech omfatter også Hevesy Laboratoriet, som ligeledes bygger på en donation fra Meyerfonden.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.nutech.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BFF0E5EA7-736F-4853-9A0E-342E2C66BA84%7D
26 FEBRUAR 2020