Produkter og Services

På basis af unikke faciliteter og specialiseret viden om en bred vifte af nukleare teknologier tilbyder DTU Nutech produkter og services til andre institutter og centre på DTU samt til andre universiteter, forskningsinstitutioner, hospitaler, offentlige myndigheder og private virkshomheder. Der er seks områder, som tilbyder produkter og services:

Mekanisk Værksted & Konstruktion
Den primære opgave for Mekanisk Værksted & Konstruktion er at bistå forskningsenheder fra hele DTU med fremstilling og udvikling af mekaniske komponenter. Værkstedet råder over traditionelle værktøjsmaskiner, 2D/3D CNC-maskiner, en 3D koordinat målemaskine og en række specialmaskiner, herunder svejseudstyr.
Læs mere om Mekanisk Værksted & Konstruktion

Strålingsinstrumenter
Baseret på mange års forskning og udvikling inden for luminescensdosimetri tilbydes forskellige apparater til strålingsdosimetri. Disse apparater omfatter bla. den såkaldte Risø TL/OSL Reader samt lavdosis multitæller-systemer til måling af betastråling.
Læs mere om Strålingsinstumenter (på engelsk)

Industriel Dosimetri
Industriel dosimetri udføres ved Risø High Dose Reference Laboratory, som tilbyder services til strålingsforarbejdningsindustrien i Danmark og i udlandet, navnlig i den medicinske produktindustri, som anvender stråling til sterilisering.
Læs mere om Industriel Dosimetri (på engelsk)
Radioaktive lægemidler
Radioaktive lægemidler produceres i Hevesy Laboratoriet, som er et fuldt kvalificeret/valideret QC (Quality Control) laboratorium med en GMP (Good Manufacturing Practices) kompatibel organisation.
Læs mere om Radioaktive Lægemidler (på engelsk)
Radioaktive Isotoper og Sporstoffer
En række forskellige radioaktive isotoper til medicinsk og teknisk brug tilbydes til eksterne kunder. Disse isotoper er fremstillet ved bestråling enten af protoner fra DTU Nutechs egne cyklotroner eller af neutroner fra forskellige atomreaktorer i Europa og USA.
Læs mere om Radioaktive Isotoper og Sporstoffer (på engelsk)
Radiokemisk Analyse
DTU Nutech udsteder certifikater vedrørende radioaktivitet i miljø- og fødevareprøver. En bred vifte af analyser kan udføres, inklusiv kemisk separation, strålingsmålinger og massespektroskopi.
Læs mere om Radiokemisk Analyse (på engelsk)

                        

https://www.nutech.dtu.dk/produkter-og-services
21 OKTOBER 2020