Rapporter om Thule

Rapporter fra Risø DTU og Statens Institut for Strålebeskyttelse under Sundhedsstyrelsen og en tilhørende fælles sammenfatning udgør den samlede afrapportering af Thule-undersøgelsesprojektet, der blev igangsat af regeringen i 2007 efter aftale med Grønlands Selvstyre.

Projektet bestod i at gennemføre målinger og undersøgelser i Thule-området og skulle skabe grundlag for at vurdere risikoen for at indånde radioaktive partikler og for at færdes i området.

Rapporter:
Statens Institut for Strålebeskyttelse og Risø DTU:
Fælles sammenfatning: Undersøgelse af radioaktiv forurening på landjorden ved Thule og vurdering af stråledoser.

Risø DTU, Afdelingen for Strålingsforskning:
Thule-2007 – Investigation of radioactive pollution on land, Risø-R-1781 (EN). 
Spatial statistical analysis of contamination level of 241Am and 239Pu at Thule, North-West Greenland, JSA EnviroStat, Risø-R-1791 (EN).

Statens Institut for Strålebeskyttelse:
Rapport: Thule-ulykken – Vurdering af stråledoser fra radioaktiv forurening af landjorden.